Christina Johnston  
Oldřich Vlček
Lupulus s.r.o.
Dolní Nerestce 14, Čimelice, 398 04, Česká republika
tel.: +420 777 666 007, email: lupulus@lupulus.cz